ThảoNguyên 02:02 ngày 21/9/18 trong  Bảng viết văn phòng trượt ngan

Báo giá phụ kiện bảng kính chính hãng tốt nhất

Nam châm , tiếng anh được gọi là Magnet. Nam châm tự nhiên là loại được tìm thấy từ các mỏ quặng. Nam châm là một vật chứa Từ có khả năng thu hút hoặc đẩy các vật bằng kim loại nằm kề nó.Mọi Nam châm đều có hai Từ Cực, Cực Bắc và Cực Nam ở hai đầu.Một Từ Trường tạo từ các đường từ đi từ Cực Bắc đến Cực Nam.Một Từ Lực có khả năng thu hút hoặc các vật bằng kim loại Bút lông có 2 loại  bút lông bảng và bút lông dầu Phản ứng đóng rắn của thạch cao chính là quá trình hyđrat hóa, tạo liên kết tinh...
Sôi động trong tuần
Bài viết ngẫu nhiên